In Partnership with AOL

DMOZ: Open Directory Project

O DMOZ

DMOZ - Open Directory Project je nejrozsáhlejší katalog stránek editovaný lidmi. Toho je docíleno obrovskou globální komunitou dobrovolných editorů.

Politika webu

Web pokračuje růstem v ohromující míře. Automatizované vyhledávací nástroje jsou celkem neschopné objevovat užitečné výsledky k vyhledávacím dotazům. Malé zaplacené editorské skupiny u komerčních firem nemohou držet krok, a kvalita a pokrytí jejich adresářů tím trpí. Počet odkazů narůstá a oni nemohou držet krok s růstem Internetu.

Místo toho, aby bojoval proti výbušnému růstu Internetu, Otevřený Adresář poskytuje prostředky pro organizování Internetu sebe sama. Jak Internet roste, tak vytváří komunitu. Z této komunity může každý organizovat malou část webu a výsledek dávat zpět zbytku populace, odpadá špatné a neužitečné a zůstává jen nejlepší obsah.

Komplexní katalog webu

Otevřený adresář následuje kroky některých nejdůležitějších editorských / přispívatelských projektů 20. století. Jak se stal Oxford English Dictionary konečným řešením přes úsilí dobrovolníků, Otevřený Adresář následuje jeho kroky stát se komplexním katalogem webu.

Otevřený Adresář byl založen v duchu Open Source hnutí, a je jediný hlavní adresář, který je 100% otevřený. Není a nechce být komerční adresář, ani vybírat poplatky za použití adresářových dat. Otevřená Adresářová data jsou k dispozici pro volné použití komukoliv, kdo souhlasí s naší licencí volného použití.

Mozek Internetu

Otevřený Adresář je široce rozložená databáze webového obsahu spravovaného lidmi. Jeho editorská komunita poskytuje kolektivní mozek aktivním hledáním obsahu na webu. Otevřený Adresář pohání zásadní adresářové služby pro web, největší a nejpopulárnější vyhledávací nástroje a portály, včetně Netscape Search, AOL Search, Google, Lycos, HotBot, DirectHit a stovky jiných.

Můžete se připojit

Jako v každé komunitě, dostanete co dáte. Otevřený Adresář poskytuje příležitost přispívat každému.

Připojit se je snadné: Zvolte si téma, kterému rozumíte a přidejte se. Editování kategorií je rychlé. Máme úplný soubor prostředků k přidávání, mazání a aktualizování odkazů ve vteřinách. Jen několik minut vašeho času stačí ke zlepšení kvality odkazů v kategorii a k uznaní experta na vaše volené téma.

Připojení k Otevřenému Adresáři

  1. Najděte si kategorii, kterou byste rádi udržovali.
  2. Klikněte na odkaz Stát se editorem nahoře v příslušné kategorii.

Poznamenejme, že některé kategorie nemají odkaz Stát se editorem; pak byste měli najít více specifickou kategorii, která vás zaujme a přidat se tam. Jakmile se přidáte a získáte nějakou zkušenost, můžete požádat o více všeobecných kategorií.

Další informace